خدمات قراردادها

آبِ سرچشمه زلال است اگر گل نشود…

قرارداد قانون حاکم بر روابط طرفین است
معروف است که: « قرارداد قانون حاکم بر روابط طرفین است»
آری! روح حاکم بر مبانی قانونی موید صحت این پندار است. به حکم ماده 10 قانون مدنی، در حقوق ایران نیز همانند سایر نظام‌های حقوقی مترقی دنیا، اصل آزادی اراده در روابط خصوصی اشخاص در حد اعلی پذیرفته شده‌است. تا آنجا که به موجب مقرراتی از قبیل ماده 230 قانون مدنی تصریح شده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم (اعم از قاضی یا داور) نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند» و قس علیهذا …


پس ریشه این همه اختلاف و منازعات حقوقی و خیل عظیم پرونده‌های قضایی کجاست؟
حقیقت این است که بدون اغراق منشاء بسیاری از اختلافات و به تبع آن بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری، به ناآگاهی طرفین از قوانین و مقررات و اصول حاکم بر تنظیم قرارداد برمی‌گردد.

سپاس از همراهی شما

برسر آنیم که گر زدست برآید، دست به کاری زنیم که غصه سرآید

سوال یا دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید