مقالات حقوقی

مقالات بخش مشاوره

حقوق چیست؟

حقوق مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی است تا روابط اجتماعی آنان را در زمینه­‌های گوناگون تنظیم نماید. مشاور حقوقی کسی است که این قواعد را به خوبی می‌شناسد...

حقوق خانواده چیست؟ دفتر وکالت و داوری علمی

حقوق خانواده مجموعه قواعد حاکم بر روابط خانوادگی است. هدف اصلی این قواعد تنظیم روابط اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر است. مشاور حقوقی خانواده کسی است که شناخت دقیقی نسبت...

حقوق قراردادها چیست؟

حقوق قراردادها مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط قراردادی اشخاص است با هدف تنظیم توافقات و روابط قراردادی آنها به گونه ای که برای طرفین احساس «بُرد بُرد» حاصل شود.

حقوق چیست؟

حقوق مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی است تا روابط اجتماعی آنان را در زمینه­‌های گوناگون تنظیم نماید. مشاور حقوقی کسی است که این قواعد را به خوبی می‌شناسد...

حقوق خانواده چیست؟ دفتر وکالت و داوری علمی

حقوق خانواده مجموعه قواعد حاکم بر روابط خانوادگی است. هدف اصلی این قواعد تنظیم روابط اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر است. مشاور حقوقی خانواده کسی است که شناخت دقیقی نسبت...

حقوق قراردادها چیست؟

حقوق قراردادها مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط قراردادی اشخاص است با هدف تنظیم توافقات و روابط قراردادی آنها به گونه ای که برای طرفین احساس «بُرد بُرد» حاصل شود.

مقالات قبل
مقالات بعد
Slider

مقالات بخش وکالت

آیا وکیل دادگستری با وکالت مدنی متفاوت است؟

وکالت یکی از اقسام قراردادهاست که در قانون مدنی تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید».

وکالت رسمی چه کاربردها و محدودیت هایی دارد؟

کاربرد اصلی وکالت رسمی در مواردی است که شخصی به هر دلیلی نتواند یا نخواهد برخی امورحقوقی خود را شخصاً انجام دهد. مثلاً شخصی که در خارج از کشور است بخواهد...

وکیل دادگستری چه تفاوتی با وکیل پایه یک دارد؟

به لحاظ قانونی کارآموز وکالت دادگستری هم وکیل دادگستری است اما نه وکیل پایه یک. مهمترین تفاوتی که کارآموز وکالت با وکیل پایه یک دادگستری دارد مربوط ...

آیا وکیل دادگستری با وکالت مدنی متفاوت است؟

وکالت یکی از اقسام قراردادهاست که در قانون مدنی تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید».

وکالت رسمی چه کاربردها و محدودیت هایی دارد؟

کاربرد اصلی وکالت رسمی در مواردی است که شخصی به هر دلیلی نتواند یا نخواهد برخی امورحقوقی خود را شخصاً انجام دهد. مثلاً شخصی که در خارج از کشور است بخواهد...

وکیل دادگستری چه تفاوتی با وکیل پایه یک دارد؟

به لحاظ قانونی کارآموز وکالت دادگستری هم وکیل دادگستری است اما نه وکیل پایه یک. مهمترین تفاوتی که کارآموز وکالت با وکیل پایه یک دادگستری دارد مربوط ...

مقالات قبل
مقالات بعد
Slider

مقالات بخش داوری

رای داوری چطور ابلاغ و اجرا می‌شود؟ -1

نحوه ابلاغ و اجرای رای داور ، اولین سوالی است که برای طرفین قرارداد یا موافقت نامه داروی پیش می آید. آنان می خواهند بدانند اگر به جای دادگاه به داوری رجوع کنند آیا رای داور قابل اجرا خواهد بود؟

اجرای رای داوری جه موانعی دارد؟ - 1

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق...

رای داوری چطور ابلاغ و اجرا می‌شود؟ -2

گفته شد که ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. تا جایی که قانون با لحن آمرانه دادگاه را مکلف به صدور اجراییه کرده است. آنجا که در ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: ...

متن شرط ( بند ) داروی در قرارداد

متن شرط ( بند ) داوری در قرارداد ، فوق العاده مهم است. زیرا در واقع ، این شرط ( بند ) ، سنگ بنای داروی است. البته انتخاب داوری برای حل و فصل اختلافات منحصر به شرط داوری نیست...

شرط ( بند ) « داوری سازمانی » در قرارداد

شرط ( بند ) داوری « سازمانی» در هر قراردادی باید متناسب با همان قرارداد باشد. زیرا شرط داوری ، سنگ بنای داوری است. بنابراین در هنگام نوشتن شرط داوری لازم است...

شرط ( بند ) داوری « موردی » در قرارداد

شرط ( بند ) داوری « موردی » برای بسیاری از قراردادهای کوچک و بزرگ داخلی مناسب است. از جهت حقوقی معمولاً طرفین محدودیتی در انتخاب داور یا نوع داوری...

آیا رای داوری قطعی است؟

قطعیت رای داوری یکی از مزیت های اصلی داوری است. در حقوق داخلی اهمیت این مزیت دو چندان است. زیرا یکی از مهمترین دلایل تمایل اشخاص به داوری ، سرعت در رسیدگی و قطعیت رای است.

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق...

صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی

در اين مقاله به منظور تبيين قلمرو اراده درخصوص يكي از اساسي ترين موضوعات مربـوط، به داوري حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي براي، رجوع به داوري تجـارت بـين الملـل مورد مطالعه...

مقالات قبل
مقالات بعد
Slider

مقالات بخش چک

چگونه چک را به پول تبدیل کنیم؟

تبدیل چک به پول یکی از دغدغه های مهم هر شخصی است که چکی دریافت می کند. برای تبدیل چک به پول توجه به چهار نکته به شما کمک می کند. اگر مبلغ موجود در حساب کمتر از ...

چگونه از پرداخت چک جلوگیری کنیم؟

در قسمت قبل گفتیم که اگر مطابقت امضای روی چک توسط بانک گواهی نشده باشد امکان پیگیری از طریق اجرای ثبت نیست. اما راه توقیف اموال بدهکار چک برای تبدیل آن به پول از طریق ...

حقوق خانواده چیست؟ دفتر وکالت و داوری علمی

تبدیل چک به پول ممکن است یک راه میان بر داشته باشد. این راه که همان راه شکایت کبفری علیه صادر کننده چک بی محل است سریع ترین راه برای تبدیل چک به پول محسوب می شود ...

چگونه از پرداخت چک جلوگیری کنیم؟

گاهی دانستن نحوه جلوگیری از پرداخت چک، حیاتی است. البته چک وسیله پرداخت است. پس اصولاً نباید جلوی پرداخت آن را گرفت. چرا که هدف اصلی از صدور آن تبدیل چک به پول است ...

رای داور چطور ابلاغ و اجرا می شود؟

پس از اینکه چک برگشت خورد، این سوال مطرح می شود که برای پرداخت وجه چک به چه کسی رجوع کنیم؟ زیرا هدف از دریافت چک ، تبدیل آن به پول بوده است در مجموع اشخاصی که ...

وکالت رسمی چه کاربردها و محدودیت هایی دارد؟

تقاضای مجازات کیفری برای صادر کننده چک بی محل یکی از راه های تبدیل چک به پول است. البته مشروط به اینکه اصولا چک دارای جنبه کیفری باشد. در این صورت شخصی که ...

چگونه از پرداخت چک جلوگیری کنیم؟

اصولا دارنده چک سفید امضا می­تواند با اضافه کردن مبلغ در چک، آن را به بانک ارائه نماید. زیرا صدور چک سفید امضا به این معنی است که صادرکننده چک به طرف مقابل اجازه تکمیل ...

رای داور چطور ابلاغ و اجرا می شود؟

دارنده چکی که در زمان اضافه کردن مبلغ به چک سفید امضا ، برخلاف توافقات طرفین رفتار می­کند، باید نگران عواقب کیفری این اقدام باشد. زیرا ممکن است با سه عنوان ..

وکالت رسمی چه کاربردها و محدودیت هایی دارد؟

اهمیت شناخت مهلت های قانونی برای ارائه چک به بانک ، به دلیل آثار قانونی آن است. بررسی مهمترین مهلت ها و آثار قانونی آنها، موضوع اصلی این مقاله است. بطور کلی ...

previous arrow
next arrow
Slider

مقالات علمی پژوهشی و کنفرانس‌های بین المللی

اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

نقد و بررسی آرای محاکم نقش سازنده و بی بدیلی در غنای رویه قضایی و حقوق هر کشور ایفا می کند در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای دارای سیستم حقوق عرفی مانند انگلیس یکی از...

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق...

Judicial Precedent, Trade Name & Trade Mark

The difference between “trade name” and “trademark”, according to legal systems, is completely obvious.
Also, according to regulations

صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی

در اين مقاله به منظور تبيين قلمرو اراده درخصوص يكي از اساسي ترين موضوعات مربـوط، به داوري حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي براي، رجوع به داوري تجـارت بـين الملـل مورد مطالعه ..

مقالات قبل
مقالات بعد
Slider

مقالات بخش ارث

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟

این پرسش که بخشش کل اموال به همسر یا فرزند یا هر شخص دیگر برای بعد از فوت چگونه ممکن است ، معمولاً پرسش کسی است که نگران آینده همسرش یا یکی از عزیزانش است ...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - وصیت

در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. روش اول موضوع مقاله قبلی بود ...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - صلح عمری

در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. بخشیدن (هبه) کل اموال و دارایی قبل از...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟

این پرسش که بخشش کل اموال به همسر یا فرزند یا هر شخص دیگر برای بعد از فوت چگونه ممکن است ، معمولاً پرسش کسی است که نگران آینده همسرش یا یکی از عزیزانش است ...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - وصیت

در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. روش اول موضوع مقاله قبلی بود ...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - صلح عمری

در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. بخشیدن (هبه) کل اموال و دارایی قبل از...

previous arrow
next arrow
Slider