مقالات حقوقی2

مقالات بخش مشاوره

حقوق چیست؟

حقوق مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی است تا روابط اجتماعی آنان را در زمینه­‌های گوناگون تنظیم نماید. مشاور حقوقی کسی است که این قواعد را به خوبی می‌شناسد...

حقوق خانواده چیست؟ دفتر وکالت و داوری علمی

حقوق خانواده مجموعه قواعد حاکم بر روابط خانوادگی است. هدف اصلی این قواعد تنظیم روابط اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر است. مشاور حقوقی خانواده کسی است که شناخت دقیقی نسبت...

حقوق قراردادها چیست؟

حقوق قراردادها مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط قراردادی اشخاص است با هدف تنظیم توافقات و روابط قراردادی آنها به گونه ای که برای طرفین احساس «بُرد بُرد» حاصل شود.

حقوق چیست؟

حقوق مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی است تا روابط اجتماعی آنان را در زمینه­‌های گوناگون تنظیم نماید. مشاور حقوقی کسی است که این قواعد را به خوبی می‌شناسد...

حقوق خانواده چیست؟ دفتر وکالت و داوری علمی

حقوق خانواده مجموعه قواعد حاکم بر روابط خانوادگی است. هدف اصلی این قواعد تنظیم روابط اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر است. مشاور حقوقی خانواده کسی است که شناخت دقیقی نسبت...

حقوق قراردادها چیست؟

حقوق قراردادها مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط قراردادی اشخاص است با هدف تنظیم توافقات و روابط قراردادی آنها به گونه ای که برای طرفین احساس «بُرد بُرد» حاصل شود.

مقالات قبل
مقالات بعد
Shadow
Slider

مقالات بخش وکالت

مقالات بخش داوری

رای داوری چطور ابلاغ و اجرا می‌شود؟ -1

نحوه ابلاغ و اجرای رای داور ، اولین سوالی است که برای طرفین قرارداد یا موافقت نامه داروی پیش می آید. آنان می خواهند بدانند اگر به جای دادگاه به داوری رجوع کنند آیا رای داور قابل اجرا خواهد بود؟

اجرای رای داوری جه موانعی دارد؟ - 1

گفته شد که ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. تا جایی که قانون با لحن آمرانه دادگاه را مکلف به صدور اجراییه کرده است. آنجا که در ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته ...

رای داوری چطور ابلاغ و اجرا می‌شود؟ -2

گفته شد که ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. تا جایی که قانون با لحن آمرانه دادگاه را مکلف به صدور اجراییه کرده است. آنجا که در ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: ...

متن شرط ( بند ) داروی در قرارداد

متن شرط ( بند ) داوری در قرارداد ، فوق العاده مهم است. زیرا در واقع ، این شرط ( بند ) ، سنگ بنای داروی است. البته انتخاب داوری برای حل و فصل اختلافات منحصر به شرط داوری نیست...

شرط ( بند ) « داوری سازمانی » در قرارداد

شرط ( بند ) داوری « سازمانی» در هر قراردادی باید متناسب با همان قرارداد باشد. زیرا شرط داوری ، سنگ بنای داوری است. بنابراین در هنگام نوشتن شرط داوری لازم است...

شرط ( بند ) داوری « موردی » در قرارداد

شرط ( بند ) داوری « موردی » برای بسیاری از قراردادهای کوچک و بزرگ داخلی مناسب است. از جهت حقوقی معمولاً طرفین محدودیتی در انتخاب داور یا نوع داوری...

آیا رای داوری قطعی است؟

قطعیت رای داوری یکی از مزیت های اصلی داوری است. در حقوق داخلی اهمیت این مزیت دو چندان است. زیرا یکی از مهمترین دلایل تمایل اشخاص به داوری ، سرعت در رسیدگی و قطعیت رای است.

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق...

صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی

در اين مقاله به منظور تبيين قلمرو اراده درخصوص يكي از اساسي ترين موضوعات مربـوط، به داوري حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي براي، رجوع به داوري تجـارت بـين الملـل مورد مطالعه...

نمونه لایحه درخواست ابطال رأی داوری داخلی

مبنای اصلی جهات ابطال رأی داوری داخلی در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در این متن، نمونه لایحه درخواست ابطال برای رأی داوری داخلی نوشته شده است. لایحه نمونه ذیل ...

مقالات قبل
مقالات بعد
Shadow
Slider

مقالات بخش چک

چگونه چک را به پول تبدیل کنیم؟

تبدیل چک به پول یکی از دغدغه های مهم هر شخصی است که چکی دریافت می کند. برای تبدیل چک به پول توجه به چهار نکته به شما کمک می کند. اگر مبلغ موجود در حساب کمتر از ...

چگونه از پرداخت چک جلوگیری کنیم؟

در قسمت قبل گفتیم که اگر مطابقت امضای روی چک توسط بانک گواهی نشده باشد امکان پیگیری از طریق اجرای ثبت نیست. اما راه توقیف اموال بدهکار چک برای تبدیل آن به پول از طریق ...

حقوق خانواده چیست؟ دفتر وکالت و داوری علمی

تبدیل چک به پول ممکن است یک راه میان بر داشته باشد. این راه که همان راه شکایت کبفری علیه صادر کننده چک بی محل است سریع ترین راه برای تبدیل چک به پول محسوب می شود ...

چگونه از پرداخت چک جلوگیری کنیم؟

گاهی دانستن نحوه جلوگیری از پرداخت چک، حیاتی است. البته چک وسیله پرداخت است. پس اصولاً نباید جلوی پرداخت آن را گرفت. چرا که هدف اصلی از صدور آن تبدیل چک به پول است ...

رای داور چطور ابلاغ و اجرا می شود؟

پس از اینکه چک برگشت خورد، این سوال مطرح می شود که برای پرداخت وجه چک به چه کسی رجوع کنیم؟ زیرا هدف از دریافت چک ، تبدیل آن به پول بوده است در مجموع اشخاصی که ...

وکالت رسمی چه کاربردها و محدودیت هایی دارد؟

تقاضای مجازات کیفری برای صادر کننده چک بی محل یکی از راه های تبدیل چک به پول است. البته مشروط به اینکه اصولا چک دارای جنبه کیفری باشد. در این صورت شخصی که ...

چگونه از پرداخت چک جلوگیری کنیم؟

اصولا دارنده چک سفید امضا می­تواند با اضافه کردن مبلغ در چک، آن را به بانک ارائه نماید. زیرا صدور چک سفید امضا به این معنی است که صادرکننده چک به طرف مقابل اجازه تکمیل ...

رای داور چطور ابلاغ و اجرا می شود؟

دارنده چکی که در زمان اضافه کردن مبلغ به چک سفید امضا ، برخلاف توافقات طرفین رفتار می­کند، باید نگران عواقب کیفری این اقدام باشد. زیرا ممکن است با سه عنوان ..

وکالت رسمی چه کاربردها و محدودیت هایی دارد؟

اهمیت شناخت مهلت های قانونی برای ارائه چک به بانک ، به دلیل آثار قانونی آن است. بررسی مهمترین مهلت ها و آثار قانونی آنها، موضوع اصلی این مقاله است. بطور کلی ...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

مقالات علمی پژوهشی و کنفرانس‌های بین المللی

اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

نقد و بررسی آرای محاکم نقش سازنده و بی بدیلی در غنای رویه قضایی و حقوق هر کشور ایفا می کند در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای دارای سیستم حقوق عرفی مانند انگلیس یکی از...

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق...

Judicial Precedent, Trade Name & Trade Mark

The difference between “trade name” and “trademark”, according to legal systems, is completely obvious.
Also, according to regulations

صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی

در اين مقاله به منظور تبيين قلمرو اراده درخصوص يكي از اساسي ترين موضوعات مربـوط، به داوري حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي براي، رجوع به داوري تجـارت بـين الملـل مورد مطالعه ..

مقالات قبل
مقالات بعد
Shadow
Slider

مقالات بخش ارث

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟

این پرسش که بخشش کل اموال به همسر یا فرزند یا هر شخص دیگر برای بعد از فوت چگونه ممکن است ، معمولاً پرسش کسی است که نگران آینده همسرش یا یکی از عزیزانش است ...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - وصیت

در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. روش اول موضوع مقاله قبلی بود ...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - صلح عمری

در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. بخشیدن (هبه) کل اموال و دارایی قبل از...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟

این پرسش که بخشش کل اموال به همسر یا فرزند یا هر شخص دیگر برای بعد از فوت چگونه ممکن است ، معمولاً پرسش کسی است که نگران آینده همسرش یا یکی از عزیزانش است ...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - وصیت

در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. روش اول موضوع مقاله قبلی بود ...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - صلح عمری

در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. بخشیدن (هبه) کل اموال و دارایی قبل از...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

مقالات فروش مال غیر

فروش مال غیر ( انتقال مال غیر ) بدون مجوز قانونی

فروش ( انتقال ) مال غیر ، از جرائمی است که احتمال دارد هر سه طرف آن متهم و مجازات شوند. یعنی ممکن است علاوه بر فروشنده ( انتقال دهنده ) ، انتقال گیرنده ( خریدار ) و حتی ..

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، کلیدی و تعیین کننده است. همین عنصر علم و عمد است که این جرم را از « معامله فضولی » جدا می کند. در واقع از شرایط ...

نقش سوء نیت انتقال گیرنده و مالک در جرم انتقال مال غیر

نقش سوء نیت انتقال گیرنده ( خریدار ) و مالک در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، تعیین کننده است اما نه در مورد فروشنده ( انتقال دهنده ) ملک ، بلکه در مورد خود انتقال گیرنده...

فروش مال غیر ( انتقال مال غیر ) بدون مجوز قانونی

فروش ( انتقال ) مال غیر ، از جرائمی است که احتمال دارد هر سه طرف آن متهم و مجازات شوند. یعنی ممکن است علاوه بر فروشنده ( انتقال دهنده ) ، انتقال گیرنده ( خریدار ) و حتی ..

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، کلیدی و تعیین کننده است. همین عنصر علم و عمد است که این جرم را از « معامله فضولی » جدا می کند. در واقع از شرایط ...

نقش سوء نیت انتقال گیرنده و مالک در جرم انتقال مال غیر

نقش سوء نیت انتقال گیرنده ( خریدار ) و مالک در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، تعیین کننده است اما نه در مورد فروشنده ( انتقال دهنده ) ملک ، بلکه در مورد خود انتقال گیرنده...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

مقالات بخش مهریه

مهریه ، روش تعیین و تغییر آن بعد از عقد

تغییر مهریه بعد از عقد ، از جمله موضوعاتی است که گاهی پشیمانی شخص را به دنبال دارد. تعریف مهریه و روش تعیین آن به مشخص شدن روش موثر تغییر آن کمک می کند زیرا...

افزایش مهریه بعد از عقد در رویه قضایی

رویه قضایی در خصوص افزایش مهریه بعد از عقد ، با تصور عمومی در این خصوص کمی متفاوت است. برخی از زوجین بدون توجه به ماهیت حقوقی مهریه در سند ازدواج با ...

اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد ، دلایل و رویه قضایی

اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد در رویه قضایی با دلایل مختلف ممکن است. البته این که دلیل اثبات این ادعا ، شهادت شهود ، سند رسمی یا سند عادی باشد ، در تصمیم دادگاه ...

مهریه ، روش تعیین و تغییر آن بعد از عقد

تغییر مهریه بعد از عقد ، از جمله موضوعاتی است که گاهی پشیمانی شخص را به دنبال دارد. تعریف مهریه و روش تعیین آن به مشخص شدن روش موثر تغییر آن کمک می کند زیرا...

افزایش مهریه بعد از عقد در رویه قضایی

رویه قضایی در خصوص افزایش مهریه بعد از عقد ، با تصور عمومی در این خصوص کمی متفاوت است. برخی از زوجین بدون توجه به ماهیت حقوقی مهریه در سند ازدواج با ...

اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد ، دلایل و رویه قضایی

اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد در رویه قضایی با دلایل مختلف ممکن است. البته این که دلیل اثبات این ادعا ، شهادت شهود ، سند رسمی یا سند عادی باشد ، در تصمیم دادگاه ...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

مقالات بخش اجاره

سرقفلی و حق کسب و پیشه ، چه فرق های کاربردی و قانونی دارند ؟

فرق کاربردی سرقفلی و حق کسب و پیشه به مبنای قانونی آنها بر می گردد. یعنی در عمل آنچه مهم است توجه به تفاوت سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از نظر قانون است...

اجاره محل مسکونی یا تجاری ، شرایط قرارداد و دستور تخلیه فوری

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

قرارداد های اجاره از حیث قوانین حاکم بر آن

بطورکلی اقسام قرارداد های اجاره از جهت نوع قرارداد دو دسته اند؛ قرارداد های شفاهی و قرارداد های کتبی . قرارداد کتبی اجاره ممکن است عادی یا رسمی باشد...

باطل شدن قرار داد اجاره در ماده 481 قانون مدنی

آیا منظور از باطل شدن قرار داد اجاره در ماده 481 قانون مدنی ، بطلان قرارداد به معنی خاص است یا انفساخ آن مورد نظر است؟ اگر منظور از باطل می شود در این ماده قانونی بطلان ...

تخلیه بدون حق کسب و پیشه یا تجارت در قانون سال 56

موارد تخلیه مورد اجاره بدون پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت در قرارداد های اجاره موضوع قانون سال 56 به طور پراکنده در مواد مختلف قانون روابط موجر و مستاجر ...

تخلیه با نصف حق کسب و پیشه یا تجارت

تخلیه مورد اجاره با پرداخت نصف حق کسب و پیشه ، ناشی از تخلف مستأجر در بحث واگذاری مورد اجاره به غیر است. در قانون 1356 واگذاری و انتقال عین مستأجره به غیر ، توسط ...

تخلیه با حق کسب و پیشه در قانون سال 56

سوال این است که در قرارداد های اجاره مشمول قانون سال 56 آیا پس از پایان مدت اجاره موجر می تواند با پرداخت حق کسب و پیشه ، تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید؟ ...

قرارداد رسمی اجاره ، ویژگی ها و مزایای آن

قرارداد رسمی اجاره معتبرترین نوع از اقسام قراردادهای اجاره است. منظور از قرارداد رسمی ، قراردادی است که نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد ( با را رعایت ...

سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76

بر اساس مقررات سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ، هر مالکی می تواند برای اجاره دادن ملک تجاری از مستأجر سرقفلی دریافت کند همچنین در این قانون ...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

مقالات بخش قرارداد

فسخ قرارداد ، انفساخ قرارداد و بطلان آن

اصطلاحات فسخ و انفساخ از یک ریشه و دارای مفهوم مشابه هستند ولی با بطلان و ابطال قرارداد تفاوت اساسی دارند. قرارداد باطل و صحیح نیز مفاهیم کاملاً مرتبط با این اصطلاحات هستند...

قرارداد های اجاره از حیث قوانین حاکم بر آن

بطورکلی اقسام قرارداد های اجاره از جهت نوع قرارداد دو دسته اند؛ قرارداد های شفاهی و قرارداد های کتبی . قرارداد کتبی اجاره ممکن است عادی یا رسمی باشد...

اجاره محل مسکونی یا تجاری ، شرایط قرارداد و دستور تخلیه فوری

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

باطل شدن قرار داد اجاره در ماده 481 قانون مدنی

آیا منظور از باطل شدن قرار داد اجاره در ماده 481 قانون مدنی ، بطلان قرارداد به معنی خاص است یا انفساخ آن مورد نظر است؟ اگر منظور از باطل می شود در این ماده قانونی بطلان ...

تخلیه بدون حق کسب و پیشه یا تجارت در قانون سال 56

موارد تخلیه مورد اجاره بدون پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت در قرارداد های اجاره موضوع قانون سال 56 به طور پراکنده در مواد مختلف قانون روابط موجر و مستاجر ...

تخلیه با نصف حق کسب و پیشه یا تجارت

تخلیه مورد اجاره با پرداخت نصف حق کسب و پیشه ، ناشی از تخلف مستأجر در بحث واگذاری مورد اجاره به غیر است. در قانون 1356 واگذاری و انتقال عین مستأجره به غیر ، توسط ...

تخلیه با حق کسب و پیشه در قانون سال 56

سوال این است که در قرارداد های اجاره مشمول قانون سال 56 آیا پس از پایان مدت اجاره موجر می تواند با پرداخت حق کسب و پیشه ، تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید؟ ...

قرارداد رسمی اجاره ، ویژگی ها و مزایای آن

قرارداد رسمی اجاره معتبرترین نوع از اقسام قراردادهای اجاره است. منظور از قرارداد رسمی ، قراردادی است که نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد ( با را رعایت ...

سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76

بر اساس مقررات سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ، هر مالکی می تواند برای اجاره دادن ملک تجاری از مستأجر سرقفلی دریافت کند همچنین در این قانون ...

سرقفلی و حق کسب و پیشه ، چه فرق های کاربردی و قانونی دارند ؟

فرق کاربردی سرقفلی و حق کسب و پیشه به مبنای قانونی آنها بر می گردد. یعنی در عمل آنچه مهم است توجه به تفاوت سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از نظر قانون است...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

مقالات حقوق جزا

گواهی سوء پیشینه کیفری چیست؟

گواهی سوء پیشینه کیفری مدرکی است که بیانگر سابقه موثر کیفری شخص است. گرچه مطابق اصول و مبانی قانونی از جمله اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است ...

فروش مال غیر ( انتقال مال غیر ) بدون مجوز قانونی

فروش ( انتقال ) مال غیر ، از جرائمی است که احتمال دارد هر سه طرف آن متهم و مجازات شوند. یعنی ممکن است علاوه بر فروشنده ( انتقال دهنده ) ، انتقال گیرنده ( خریدار ) و حتی ..

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، کلیدی و تعیین کننده است. همین عنصر علم و عمد است که این جرم را از « معامله فضولی » جدا می کند. در واقع از شرایط ...

نقش سوء نیت انتقال گیرنده و مالک در جرم انتقال مال غیر

نقش سوء نیت انتقال گیرنده ( خریدار ) و مالک در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، تعیین کننده است اما نه در مورد فروشنده ( انتقال دهنده ) ملک ، بلکه در مورد خود انتقال گیرنده...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

مقالات بخش شرکت ها

تعریف شرکت تجاری و شرکت مدنی به زبان ساده

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

شرکت مدنی و مالکیت مشاع ؛ اوصاف ، ویژگی های اساسی و کاربردی

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

شرکت تجاری ؛ ویژگی ها و اوصاف کاربردی در مقایسه با شرکت مدنی

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

تعریف شرکت تجاری و شرکت مدنی به زبان ساده

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

شرکت مدنی و مالکیت مشاع ؛ اوصاف ، ویژگی های اساسی و کاربردی

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

شرکت تجاری ؛ ویژگی ها و اوصاف کاربردی در مقایسه با شرکت مدنی

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

مقالات تاخیر تادیه