مصطفی رجبی

مصطفی رجبی

حرفه: کارشناس ارشد حقوق

مهارتها: مشاوره حقوقی – امور کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

محل کار: ایران – تهران – شهرک غرب – سعادت آباد – دفتر وکالت و داوری علمی

سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

محل تحصیل: دانشگاه تربیت مدرس تهران

جنسیت: مرد – متأهل

محل سکونت: ایران – تهران

تلفن: 88688000

ایمیل: info@dr-elmi.ir