نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

چکیده
نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده­اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می­دانند. در این مقاله پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی، اقسام نظم عمومی و جایگاه آن در داوری تجاری بین­المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

متن کامل مقاله

درباره نویسنده

جمعی از نویسندگان

جمعی از نویسندگان

دکتر مرتضی شهبازی نیا (وکیل پایه یک دادگستری)، دکتر محمد عیسائی تفرشی (وکیل پایه یک دادگستری)، دکتر حسین علمی (وکیل پایه یک دادگستری)

دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید