حقوق خانواده مجموعه قواعد حاکم بر روابط خانوادگی است. هدف اصلی این قواعد تنظیم روابط اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر است. مشاور حقوقی خانواده کسی است که شناخت دقیقی نسبت به قواعد و مقررات حاکم بر روابط خانوادگی دارد. این شناخت از طریق مطالعه و پژوهش و کسب تجربه عملی در دعاوی خانوادگی و تسلط بر رویه‌­های عملی دادگاه های خانواده حاصل می شود.
بنابراین هر وکیل پایه یک دادگستری که بصورت حرفه ای در دعاوی خانوادگی وکالت می کند را می توان در شمار بهترین مشاورین حقوق خانواده آورد.
مهمترین موضوعات حقوق خانواده عبارت اند از: شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق و اقسام آن، مسؤولیت تأمین مخارج زندگی و نفقه، حقوق و تکالیف زن و شوهر، حضانت و نگهداری فرزندان.
قواعد موضوع حقوق خانواده در نظام های مختلف حقوقی از اهمیت به سزایی برخوردار است تا آنجا که در قوانین کشورهای مختلف مقرراتی پیش بینی شده است که به موجب آن  اتباع هر کشور حتی اگر در کشور دیگری اقامت داشته باشند ملزم به رعایت مقررات کشور متبوع خود هستند. متقابلاً به اتباع دیگر کشورها نیز اجازه داده می شود که از قوانین کشور متبوع خود پیروی کنند.
ویژگی مهم قواعد حقوق خانواده امری بودن (الزام آور بودن)  بسیاری از این قواعد است به نحوی که طرفین (زن و شوهر) نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.
به عنوان مثال قواعد مربوط به اجباری بودن ثبت ازدواج و طلاق و ممنوعیت طلاق بدون اجازه دادگاه را می توان از جمله مهمترین قواعد امری حقوق خانواده دانست. البته در برخی دیگر از قواعد مانند مقررات مربوط به تعیین میزان مهریه و تعیین محل سکونت، به طرفین اجازه توافق خصوصی داده شده است.
مشاورین حقوق خانواده که اغلب وکیل پایه یک دادگستری هستند با شناخت دقیقی که از قوانین و مقررات و رویه های عملی دادگاه های خانواده دارند می توانند با مشاوره قبل از ازدواج، زمینه تصمیم گیری آگاهانه برای پرهیز از بسیاری مشکلات احتمالی آینده را فراهم کنند. همچنین در صورت بروز اختلاف و درخواست طلاق، مشاور حقوقی یا وکیل با تجربه در امور خانواده می تواند ضمن ترسیم دقیق مسیر قانونی طلاق، طرفین را از عواقب تصمیم  و عملکرد آنان آگاه نماید.