مجازات کیفری چک چگونه از بین می رود؟

مجازات کیفری چک چگونه از بین می رود؟

چک بی محل

تقاضای مجازات کیفری برای صادر کننده چک بی محل یکی از راه های تبدیل چک به پول است. البته مشروط به اینکه اصولا چک دارای جنبه کیفری باشد. در این صورت شخصی که به عنوان صادر کننده چک از او شکایت شده است برای رهایی از مجازات کیفری می تواند به یکی از روش های زیر اقدام کند.

رضایت شاکی (انصراف دارنده چک از مجازات کیفری صادرکننده)

مطابق ماده 12 قانون صدور چک در هر مرحله از تعقیب کیفری و رسیدگی (اعم از رسیدگی در دادسرا، دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید، مرجع رسیدگی تعقیب کیفری صاردکندده چک را متوقف می نماید. زیرا جرائم مذکور در قانون چک جزء جرائم قابل گذشت محسوب می شوند. بنابراین صادر کننده چک بی محل بدون شکایت دارنده چک نیز قابل تعقیب کیفری نیست.
مطابق ماده 11 قانون صدور چک منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است.

 مجازات کیفری چک چگونه از بین می رود؟
مجازات کیفری چک چگونه از بین می رود؟

پرداخت وجه چک و خسارات جهت رهایی از مجازات کیفری چک

در صورتی که صادرکننده چک پس از آنکه تحت تعقیب کیفری قرار گرفت کل وجه چک و خسارات مربوط به آن را نقدا به دارنده چک پرداخت نماید مرجع رسیدگی تعقیب کیفری او را متوقف خواهد کرد. منظور از خسارات چک همان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارئه چک به بانک است. این خسارات با توجه به تغییرات شاخص قیمت ها بر اساس اعلام بانک مرکزی، توسط مرجع قضایی محاسبه و اعلام می شود.

فراهم کردن زمینه پرداخت چک و خسارات مربوط به آن

هرگاه صادرکننده چک پس از آنکه تحت تعقیب کیفری قرارگرفت موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مربوط به آن را فراهم نماید، مرجع رسیدگی با صدور قرار موقوفی تعقیب ادامه تعقیب کیفری را متوقف می کند. مثل اینکه مبالغ مذکور را به صندوق دادگستری یا صنوق ثبت واریز نماید.

نکات تکمیلی در خصوص راه های رهایی از مجازات کیفری چک (جنبه کیفری چک)

مجازات کیفری چک چگونه از بین می رود؟

1- درصورتی که تعقیب کیفری صادرکننده چک تا جایی ادامه پیدا کند که منجر به صدور حکم قطعی علیه او گردد، باز هم امکان استفاده از راه های فوق (جلب رضایت شاکی، پرداخت مبلغ چک، خسارات و …) برای رهایی از مجازات کیفری وجود دارد.
برای این منظور همینکه شاکی گذشت نماید یا مطابق آنچه گفته شد وجه چک و خسارات آن پرداخت گردد و یا زمینه پرداخت آن فراهم آید، اجرای حکم کیفری علیه صادر کننده چک بی محل متوقف می شود.
2- درصورتی که رضایت یا پرداخت وجه چک و خسارات مربوط به آن بعد از صدور حکم قطعی باشد یک سوم مجازات نقدی مقرر در حکم با دستور دادستان به نفع دولت وصول می شود.

بهتر است در صورت وجود هر گونه ابهام،  قبل از شروع به هر اقدام حقوقی یا کیفری با وکیل مورد اعتماد خود مشاوره نمایید. سپس کم هزینه ترین و سریع ترین روش احقاق حق خود یا تبدیل چک به پول را در انتخاب کنید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

درباره نویسنده

دکتر حسین علمی

وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)

سوال یا دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید