سوابق همکاران دفتر وکالت و داوری علمی

سوابق همه همکاران دفتر وکالت و داوری علمی ، یکسان نیست. دانش و تخصص آنان متفاوت است و سوابق و تجربه آنان متنوع. بسیاری از آنان حضور دایمی در محل دفتر وکالت ندارند. موقعیت شغلی آنها یا محل فعالیت حرفه ای آنان شرایط دیگری را ایجاب می­کند.
اما افتخار مبتنی بر اعتماد متقابل نصیب ماست تا واسطه برخورداری از فضل و دانش آنان در طریق ارائه خدمت به مراجعین و همراهان صدیق و وفادار دفتر وکالت و داروی علمی باشیم. زیرا همکاری صمیمانه و همراهی مشفقانه آنان در بالاترین حد مورد انتظار است. چون بنای همکاری بر پایه اعتماد، صداقت و امانت داری است. همکاری برپایه احساس «بُرد – بُرد» برای همه طرف ها است.

دفتر و کالت و داوری علمی


احساس بُرد برای یکایک مراجعین و موکلین از این جهت که تلاش برای احقاق حق خود را به اهلش سپرده­اند.
 احساس بُرد برای یکایک همکاران دانشمند و فرهیخته از این جهت که رسالت اجتماعی­شان را در پیشکش دانش و تجربه خود به هموطنان و همنوعان خود یافته­اند.
 و احساس بُرد و افتخار برای همکاران دفتر مرکزی از این جهت که حلقه اتصال این پیوند مبارکند.
علت دیگر انتخاب این روش همکاری، توسط دفتر وکالت و داوری علمی محاسن بی شمار آن است و عیوبی که ندارد؛ زیرا در این روش همکاری:
اولاً) هیچ کاری بر زمین نمی ماند. تخصص­های متنوع، جوابگوی نیازهای متنوع است.
ثانیاً) دسترسی به وکیل دادگستری مورد اعتماد آسان است. در هر شهر و استانی وکیل دادگستری محلی در دسترس است و در خارج از کشور ، وکیل بومی.
ثالثاً) تجربه و تحرک ، مکمل هم اند. هم از تجربه و تخصص بزرگان بهره می­بریم، هم از نواندیشی و فراصت جوانان.
به لطف این همکاری و همدلی ، مفتخریم که اعلام کنیم سوابق شخصی همکاران دفتر مرکزی وکالت و داوری علمی و حسن همکاری آنان نیز درخشان است و  قابل احراز؛ زیرا:
1- بسیاری از همکاران ما قریب 21 سال سابقه فعالیت به عنوان وکیل پایه یک دادگستری ، مشاوره حقوقی و تدریس در دانشگاه­های معتبر دارند.
2- در طی قریب بیست و یک سال سابقه فعالیت حرفه­ای و وکالت در امور مختلف حقوقی و کیفری ، تا کنون هیچگونه تخلف انتظامی برای هیچ یک از همکاران این دفتر گزارش نشده است.
3- بهترین گواه صداقت و امانت داری همکاران ما، مراجعین و موکلین وفاداری هستند که سالهاست افتخار همراهی آنان را داریم.

سپاس از همراهی و شکیبایی شما
سوابق و رزومه کلیه استادان و همکاران دفتر وکالت و داوری علمی به زودی در همین صفحه بارگذاری می­شود