در دفتر وکالت و داوری علمی با توجه به همکاری جمعی وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری با تجربیات و تخصص های گوناگون در موضوعات مختلف حقوقی (اعم از امور کیفری ، مدنی ، تجاری ، مالیاتی ، ملکی ، ثبتی ، اداری ، بانکی ، خانوادگی ، داوری ، شهرداری و دیوان عدالت اداری و …) کلیه خدمات حقوقی ، کارشناسی و داوری بصورت تخصصی توسط همکاران مجرب ، وکیل و کارشناس خانم یا آقا ارائه می شود.

خدمات ما

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی با «وکیل پایه یک» و «مورد اعتماد شما» ، توصیه همیشگی ماست. اصل بر این است که همه همکاران وکیل دادگستری ، امین و قابل اعتمادند. اما نمی­توان احساس اعتماد متقابل را دست کم گرفت ؛ مشاور حقوقی باید تکیه گاه شما باشد.

وکالت

حق انتخاب وکیل یکی از حقوق اساسی ملت است. به موجب اصل 35 قانون اساسی «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

داوری و حل اختلاف

اهمیت داوری روز افزون است؛ تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا، صِرف وجود توافق نامه یا شرط داوری باعث می‌شود که دادگاه از رسیدگی خودداری نموده و طرفین را به داوری (قاضی منتخب و مورد اعتماد طرفین) ارجاع دهد.

حقوق مدنی

شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و … توسط وکیل پایه یک دادگستری

حقوق کیفری

شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و … توسط وکیل پایه یک دادگستری

حقوق تجارت

شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و … توسط وکیل پایه یک دادگستری

دیوان عدالت اداری

شامل دعاوی مربوط به اعتراض به آراء و تصمیمات دستگاه ها و مراجع دولتی از قبیل آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری ، آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی  و آرای حل هیات اختلاف کارگر و کارفرما و تأمین اجتماعی و سایر پرونده های دیوان عدالت اداری توسط کارشناس مجرب و وکیل پایه یک دادگستری

ثبتی و ملکی

شامل کلیه خدمات داوری ، مشاوره  حقوقی و وکالت در دعاوی ملکی و امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید ، وضع ید ، الزام به تنظیم سند رسمی ، ابطال سند و … توسط کارشناس رسمی دادگستری و وکیل پایه یک دادگستری با تجربه

خانواده

شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق و اقسام آن، فسخ و انحلال نکاح ، مسؤولیت تأمین مخارج زندگی و نفقه، حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر و فرزندان مشترک، حضانت و نگهداری فرزندان و … توسط وکیل پایه یک دادگستری با تجربه خانم و آقا

گزیده‌ای از مقالات حقوقی سایت