مراجع قضایی شهر تهران

مجتمع قضایی شهید مفتح (ره)
نشانی: شهرزیبا ، خ مخابرات ، م الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت
مناطق شهرداری: 22 و21 و5 +شعبه 9 خانواده   کد پستی: 1474993355
تلفن: 5-44339700-44339630 دفترکل 3-44339632  نمابر: 44339631
نوع دادگاه: حقوقی (16 شعبه) / خانواده (7 شعبه) / اجرای احکام مدنی (4 شعبه متمرکز)
مجتمع قضایی شهید مفتح روی نقشه

مجتمع قضایی شهید بهشتی(ره)
نشانی: بالاتر از میدان فردوسی ، خ سپهبد قرنی ، نبش خ سمیه
مناطق شهرداری:12و6      کد پستی: 1599815838
تلفن: 9-88895995 – 88807043-88892843  نمابر: 88895406 -88898008
نوع دادگاه: حقوقی (27 شعبه) / اجرای احکام مدنی (27 متمرکز)
مجتمع قضایی شهید بهشتی روی نقشه

مجتمع قضایی قدس
نشانی: جنت آباد شمالی ، بلوار انصارالمهدی ، روبروی دانشگاه آزاد واحد تهران سما
مناطق شهرداری:  10 و5 و 2
تلفن: 4-44370250  -44370285-44370282 نمابر: 44370286
نوع دادگاه: جزائی (23 شعبه) / اجرای احکام مدنی (1 شعبه)
مجتمع قضایی قدس روی نقشه

مجتمع قضایی شهید صدر(ره)
نشانی: بالاتر از میدان شیخ بهایی ، کوچه 12 متری اول
مناطق شهرداری: 7 و 3
تلفن:  88629029-88629169 -88629123 – 88628460-88628411  نمابر: 88628806
نوع دادگاه: حقوقی (20 شعبه) / اجرای احکام مدنی (1 شعبه متمرکز)
مجتمع قضایی صدر روی نقشه

مجتمع قضایی شهید باهنر(ره)
نشانی: تهرانپارس، فلکه چهارم ، تقاطع اتوبان شهید زین الدین و شهید باقری
مناطق شهرداری: 13و8و4  کد پستی: 1653614981
تلفن: 77055643 – 77055640 و  9 -77055630  نمابر: 77055644 – 77055641
نوع دادگاه: حقوقی (18 شعبه) / خانواده (10 شعبه) / اجرای احکام مدنی (28 شعبه)
مجتمع قضایی شهید باهنر روی نقشه

مجتمع قضایی شهید قدوسی(ره)
نشانی: خیابان مفتح ، خیابان شهید شیرودی
مناطق شهرداری:  7 و6 و 3
تلفن: 86073986-86073123-86073146-86073192-86073168-86073117  نمابر: 86072765
نوع دادگاه: حقوقی (24 شعبه) / اجرای احکام مدنی (24 شعبه)
مجتمع شهید قدوسی روی نقشه

مجتمع قضایی عدالت ( مجتمع الکترونیکی )
نشانی: میدان تجریش ، خیابان فناخسرو (ثبت سابق) ، پلاک 73
مناطق شهرداری: 1    کد پستی: 1989816413
تلفن: 5-22727480-22727466-22727462-22725019  نمابر: 22727462-22727467
نوع دادگاه: کیفری (5 شعبه استانی) / حقوقی (14 شعبه) / جزائی (5 شعبه) / اجرای احکام مدنی (14 شعبه)
مجتمع قضایی عدالت روی نقشه

مجتمع قضایی شهید مدرس(ره)
نشانی: حکیمیه ، خیابان شهید برادران نشوه ، خیابان امام حسین(ع)
مناطق شهرداری:  13 و8 و 4
تلفن: 77318704-77317647- 77011263 : (مخابرات)  / 77011603: (سرپرستی) / 77011295 : (دفترکل)
نوع دادگاه: حقوقی (5 شعبه) / جزائی (13 شعبه) / اجرای احکام مدنی (1 شعبه متمرکز)
مجتمع قضایی شهید مدرس روی نقشه

مجتمع قضایی بعثت
نشانی: میدان بهمن-بزرگراه بعثت-ضلع شمالی ترمینال جنوب
مناطق شهرداری: 19 و16  کد پستی: 1188719563
تلفن: 5- 55321520 – 55325185 -55324040  نمابر: 55058844 -55060044-55052828
نوع دادگاه: حقوقی (6 شعبه) / جزائی (12 شعبه) / اجرای احکام مدنی (1 شعبه متمرکز)
مجتمع قضایی بعثت روی نقشه

مجتمع قضایی ولیعصر(عج)
نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر-خ بهشت-طبقه دوم- ساختمان روزنامه رسمی کشور
مناطق شهرداری: 12و11    کد پستی: 1614764641
تلفن: 4-55602051 – 55638614  –  9-55604095  نمابر: 55637721
نوع دادگاه: جزائی (15 شعبه)
مجتمع قضایی ولیعصر(عج) روی نقشه

مجتمع قضایی شهید محلاتی(ره)
نشانی: نبرد-بلوار کوثر-جنب بازارگل
مناطق شهرداری: 15 و14  کد پستی: 177966536
تلفن: 33800836 – 33801527 – 3380030 -33800811 -36309367-36319648 نمابر: 33801424 – 33831114
تلفن دفتر کل:36309265
نوع دادگاه: حقوقی (11 شعبه) / جزائی (10 شعبه) / اجرای احکام مدنی (11 شعبه 1 شعبه متمرکز)
مجتمع قضایی شهید محلاتی روی نقشه

مجتمع قضایی شهید مطهری(ره)
نشانی: یافت آباد ، میدان معلم جنب خیابان حیدری شمالی
مناطق شهرداری: 18 و17 و10و9   کد پستی: 1376687111
تلفن: 72-66224468و66224467        نمابر: 66226628-66207766
نوع دادگاه: حقوقی (10 شعبه) / جزائی (7 شعبه) / خانواده (شعبه 2) / اجرای احکام مدنی (12)
مجتمع قضایی شهید مطهری روی نقشه

مجتمع قضایی شهید مدنی(ره)
نشانی: ضلع شرقی دانشگاه تهران ، خیابان قدس ، روبروی خیابان پورسینا
مناطق شهرداری: 11 و
تلفن: 51-88980347 – 88980352  نمابر: 88980354
نوع دادگاه: حقوقی (12 شعبه) / اجرای احکام مدنی (12)
مجتمع قضایی شهید مدنی روی نقشه

 مجتمع قضایی خانواده 2
نشانی: تهران – ضلع شمال شرقی میدان ونک- کوچه شهید مسعود صانعی
مناطق شهرداری: 3
تلفن: 88773621-2 نمابر: 88798271
کدپستی: 1969913111 شعبات: 261 الی 273
مجتمع قضایی خانواده 2 روی نقشه

مجتمع قضایی خانواده 1
نشانی : اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری
مناطق شهرداری:   9 الی 19  کد پستی: 1777683171
تلفن: 9- 33009113 و  33009129 -33004140  نمابر: 77055644 – 77055641
نوع دادگاه: خانواده (17 شعبه) / اجرای احکام مدنی (25 شعبه)
مجتمع قضایی خانواده 1 روی نقشه

مجتمع قضایی امور حسبی
نشانی : بالاتر از میدان شیخ بهایی، چهارراه سئول، خیابان یاسمی، نبش بن بست مهتاب
تلفن : 88627761-88625172-88625199

مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت
نشانی : میدان 15 خرداد، جنب کاخ گلستان، ساختمان شماره 2 قوه قضائیه
تلفن : 39980

دادگاه ویژه شاهد
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی، جنب موزه شهدا
تلفن : 3-88306832

مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی
نشانی : خیابان کارگر شمالی، نرسیده به خیابان نصرت، کوچه مستعلی
تلفن : 3-66575860
مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی روی نقشه

دادگاه های انقلاب اسلامی تهران
نشانی : خیابان شریعتی، نبش خیابان معلم
تلفن : 5-88415111
دادگاه های انقلاب اسلامی تهران روی نقشه

دایره نیابت قضایی و اجرای احکام مدنی
نشانی : میدان فردوسی، خیابان انقلاب، کوچه شاهرود، ساختمان شماره 3 دادگستری استان تهران
تلفن : 88900720- 88904827
دایره نیابت قضایی و اجرای احکام مدنی روی نقشه