همکاران دفتر وکالت و داوری علمی

دکتر حسین علمی

دکتر حسین علمی

وکیل پایه یک دادگستری – مدرس دانشگاه

طاهره راستگو

سیده طاهره راستگو

وکیل پایه یک دادگستری – مشاور امور حقوقی و کیفری

مصطفی رجبی

مصطفی رجبی

 کارشناس ارشد حقوق

رضا دلفانی

رضا دلفانی

همکار دفتر حقوقی

ماه گل نیکوکار شهیر

ماه‌گل نیکوکار

وکیل پایه یک دادگستری – مشاور امور حقوقی و کیفری

ملیحه سنجری

ملیحه سنجری

 کارشناس رسمی دادگستری