بخشش همه اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ (2)

بخشش همه اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ (2)

در پاسخ به این پرسش که بخشش همه اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن  است، سه روش؛ بخشش در زمان حیات ، وصیت در مورد میراث و وراث و قرارداد قابل بحث است. روش اول موضوع مقاله قبلی بود. همانجا گفته شد که این روش، روش کاملی نیست. موضوع این مقاله ارزیابی روش دوم است.

 روش دوم بخشش همه اموال به همسر ؛ وصیت نسبت به کل اموال و دارایی

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - وصیت - میراث - وراث
بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟

یکی از اختیاراتی که هر شخصی نسبت به اموال و دارایی اش دارد ، وصیت برای بعد از فوت است. یعنی همانطور که انسان در زمان حیات خود اختیار هر گونه دخل و تصرف قانونی در کل اموال و دارایی اش دارد، می تواند برای بعد از فوتش هم نسبت به میراث و نحوه تقسیم آن بین وراث وصیت کند. مثلاً وصیت کند که کل اموال او را بعد از فوتش به همسر یا  فرزند یا هر شخص دیگری بدهند.
وصیت این حسن را دارد که همه چیز برای بعد از فوت شخص است. لذا شخص وصیت کننده در زمان حیاتش بطور کامل اختیار اموال و دارایی اش را خواهد داشت. درست مانند این که اساساً وصیتی در کار نبوده است. حتی می تواند بعد از وصیت، موضوع آن را تغییر دهد و یا به کلی وصیت را باطل کند. از این جهت این ویژگی وصیت، خیال شخصی که می خواهد کل اموالش را برای بعد از فوتش به دیگری ببخشد کاملاً راحت می کند. زیرا با وجود وصیت تا پایان عمر اختیارش در دخل و تصرف نسبت به اموال و دارایی اش محدود نمی شود.
اما از این جهت که بعد از فوت او وراث میراث را مطابق وصیت‌نامه تقسیم کنند یعنی همانطور که وصیت کرده کل اموال و دارایی اش به شخص یا اشخاص مورد نظرش برسد، نمی تواند مطمئن باشد. زیرا مطابق ماده 843 قانون مدنی (مصوب سال1307) اعتبار وصیت هر کس نسبت به بیش تر از یک سوم اموال و دارایی اش منوط به اجازه ورثه اوست. به عنوان مثال اگر کل اموال شخصی که همسر و دو فرزند دارد شامل یک باب منزل مسکونی باشد و  وصیتش این باشد که شش دانگ منزل را بعد از فوت به همسرش بدهند ، وصیت‌تا یک سوم (دو دانگ منزل مورد اشاره) معتبر (نافذ) است. برای دو سوم دیگر (چهار دانگ) رضایت دیگر ورثه (در این مثال دو فرزند) لازم است. اگر آنها موافقت کنند، وصیت نسبت به کل منزل صحیح می شود. اما اگر اجازه ندهند وصیت تا یک سوم (دو دانگ) صحیح و نسبت به بقیه (چهار دانگ دیگر) باطل می شود. برای رهایی از این محدودیت حقوق دانان راه دیگری را (برای بخشش همه اموال بعد از فوت) پیشنهاد می کنند که معروف به «صلح عمری» است. برای آشنایی با این روش مقاله بعدی را ببینید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است

درباره نویسنده

دکتر حسین علمی

وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)

سوال یا دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید