شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق و اقسام آن، مسؤولیت تأمین مخارج زندگی و نفقه، حقوق و تکالیف زن و شوهر، حضانت و نگهداری فرزندان و … توسط وکیل پایه یک دادگستری خانم و آقا