مقالات حقوقی سایت

شرح مطالب حقوقی به زبان ساده توسط؛ اساتید علم حقوق و وکلای پایه یک دادگستری

چگونه چک را به پول تبدیل کنیم؟

تبدیل چک به پول یکی از دغدغه های مهم هر شخصی است که چکی دریافت می کند. برای تبدیل چک به پول توجه به چهار نکته به شما کمک می کند. اگر مبلغ موجود در حساب کمتر از ...

چگونه از پرداخت چک جلوگیری کنیم؟

در قسمت قبل گفتیم که اگر مطابقت امضای روی چک توسط بانک گواهی نشده باشد امکان پیگیری از طریق اجرای ثبت نیست. اما راه توقیف اموال بدهکار چک برای تبدیل آن به پول از طریق ...

حقوق خانواده چیست؟ دفتر وکالت و داوری علمی

تبدیل چک به پول ممکن است یک راه میان بر داشته باشد. این راه که همان راه شکایت کبفری علیه صادر کننده چک بی محل است سریع ترین راه برای تبدیل چک به پول محسوب می شود ...

چگونه از پرداخت چک جلوگیری کنیم؟

گاهی دانستن نحوه جلوگیری از پرداخت چک، حیاتی است. البته چک وسیله پرداخت است. پس اصولاً نباید جلوی پرداخت آن را گرفت. چرا که هدف اصلی از صدور آن تبدیل چک به پول است ...

رای داور چطور ابلاغ و اجرا می شود؟

پس از اینکه چک برگشت خورد، این سوال مطرح می شود که برای پرداخت وجه چک به چه کسی رجوع کنیم؟ زیرا هدف از دریافت چک ، تبدیل آن به پول بوده است در مجموع اشخاصی که ...

وکالت رسمی چه کاربردها و محدودیت هایی دارد؟

تقاضای مجازات کیفری برای صادر کننده چک بی محل یکی از راه های تبدیل چک به پول است. البته مشروط به اینکه اصولا چک دارای جنبه کیفری باشد. در این صورت شخصی که ...

چگونه از پرداخت چک جلوگیری کنیم؟

اصولا دارنده چک سفید امضا می­تواند با اضافه کردن مبلغ در چک، آن را به بانک ارائه نماید. زیرا صدور چک سفید امضا به این معنی است که صادرکننده چک به طرف مقابل اجازه تکمیل ...

رای داور چطور ابلاغ و اجرا می شود؟

دارنده چکی که در زمان اضافه کردن مبلغ به چک سفید امضا ، برخلاف توافقات طرفین رفتار می­کند، باید نگران عواقب کیفری این اقدام باشد. زیرا ممکن است با سه عنوان ..

وکالت رسمی چه کاربردها و محدودیت هایی دارد؟

اهمیت شناخت مهلت های قانونی برای ارائه چک به بانک ، به دلیل آثار قانونی آن است. بررسی مهمترین مهلت ها و آثار قانونی آنها، موضوع اصلی این مقاله است. بطور کلی ...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟

این پرسش که بخشش کل اموال به همسر یا فرزند یا هر شخص دیگر برای بعد از فوت چگونه ممکن است ، معمولاً پرسش کسی است که نگران آینده همسرش یا یکی از عزیزانش است ...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - وصیت

در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. روش اول موضوع مقاله قبلی بود ...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - صلح عمری

در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. بخشیدن (هبه) کل اموال و دارایی قبل از...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟

این پرسش که بخشش کل اموال به همسر یا فرزند یا هر شخص دیگر برای بعد از فوت چگونه ممکن است ، معمولاً پرسش کسی است که نگران آینده همسرش یا یکی از عزیزانش است ...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - وصیت

در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. روش اول موضوع مقاله قبلی بود ...

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ - صلح عمری

در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. بخشیدن (هبه) کل اموال و دارایی قبل از...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
سرقفلی و حق کسب و پیشه ، چه فرق های کاربردی و قانونی دارند ؟

فرق کاربردی سرقفلی و حق کسب و پیشه به مبنای قانونی آنها بر می گردد. یعنی در عمل آنچه مهم است توجه به تفاوت سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از نظر قانون است...

اجاره محل مسکونی یا تجاری ، شرایط قرارداد و دستور تخلیه فوری

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

قرارداد های اجاره از حیث قوانین حاکم بر آن

بطورکلی اقسام قرارداد های اجاره از جهت نوع قرارداد دو دسته اند؛ قرارداد های شفاهی و قرارداد های کتبی . قرارداد کتبی اجاره ممکن است عادی یا رسمی باشد...

باطل شدن قرار داد اجاره در ماده 481 قانون مدنی

آیا منظور از باطل شدن قرار داد اجاره در ماده 481 قانون مدنی ، بطلان قرارداد به معنی خاص است یا انفساخ آن مورد نظر است؟ اگر منظور از باطل می شود در این ماده قانونی بطلان ...

تخلیه بدون حق کسب و پیشه یا تجارت در قانون سال 56

موارد تخلیه مورد اجاره بدون پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت در قرارداد های اجاره موضوع قانون سال 56 به طور پراکنده در مواد مختلف قانون روابط موجر و مستاجر ...

تخلیه با نصف حق کسب و پیشه یا تجارت

تخلیه مورد اجاره با پرداخت نصف حق کسب و پیشه ، ناشی از تخلف مستأجر در بحث واگذاری مورد اجاره به غیر است. در قانون 1356 واگذاری و انتقال عین مستأجره به غیر ، توسط ...

تخلیه با حق کسب و پیشه در قانون سال 56

سوال این است که در قرارداد های اجاره مشمول قانون سال 56 آیا پس از پایان مدت اجاره موجر می تواند با پرداخت حق کسب و پیشه ، تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید؟ ...

قرارداد رسمی اجاره ، ویژگی ها و مزایای آن

قرارداد رسمی اجاره معتبرترین نوع از اقسام قراردادهای اجاره است. منظور از قرارداد رسمی ، قراردادی است که نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد ( با را رعایت ...

سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76

بر اساس مقررات سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ، هر مالکی می تواند برای اجاره دادن ملک تجاری از مستأجر سرقفلی دریافت کند همچنین در این قانون ...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

فسخ قرارداد ، انفساخ قرارداد و بطلان آن

اصطلاحات فسخ و انفساخ از یک ریشه و دارای مفهوم مشابه هستند ولی با بطلان و ابطال قرارداد تفاوت اساسی دارند. قرارداد باطل و صحیح نیز مفاهیم کاملاً مرتبط با این اصطلاحات هستند...

قرارداد های اجاره از حیث قوانین حاکم بر آن

بطورکلی اقسام قرارداد های اجاره از جهت نوع قرارداد دو دسته اند؛ قرارداد های شفاهی و قرارداد های کتبی . قرارداد کتبی اجاره ممکن است عادی یا رسمی باشد...

اجاره محل مسکونی یا تجاری ، شرایط قرارداد و دستور تخلیه فوری

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

باطل شدن قرار داد اجاره در ماده 481 قانون مدنی

آیا منظور از باطل شدن قرار داد اجاره در ماده 481 قانون مدنی ، بطلان قرارداد به معنی خاص است یا انفساخ آن مورد نظر است؟ اگر منظور از باطل می شود در این ماده قانونی بطلان ...

تخلیه بدون حق کسب و پیشه یا تجارت در قانون سال 56

موارد تخلیه مورد اجاره بدون پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت در قرارداد های اجاره موضوع قانون سال 56 به طور پراکنده در مواد مختلف قانون روابط موجر و مستاجر ...

تخلیه با نصف حق کسب و پیشه یا تجارت

تخلیه مورد اجاره با پرداخت نصف حق کسب و پیشه ، ناشی از تخلف مستأجر در بحث واگذاری مورد اجاره به غیر است. در قانون 1356 واگذاری و انتقال عین مستأجره به غیر ، توسط ...

تخلیه با حق کسب و پیشه در قانون سال 56

سوال این است که در قرارداد های اجاره مشمول قانون سال 56 آیا پس از پایان مدت اجاره موجر می تواند با پرداخت حق کسب و پیشه ، تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید؟ ...

قرارداد رسمی اجاره ، ویژگی ها و مزایای آن

قرارداد رسمی اجاره معتبرترین نوع از اقسام قراردادهای اجاره است. منظور از قرارداد رسمی ، قراردادی است که نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد ( با را رعایت ...

سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76

بر اساس مقررات سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ، هر مالکی می تواند برای اجاره دادن ملک تجاری از مستأجر سرقفلی دریافت کند همچنین در این قانون ...

سرقفلی و حق کسب و پیشه ، چه فرق های کاربردی و قانونی دارند ؟

فرق کاربردی سرقفلی و حق کسب و پیشه به مبنای قانونی آنها بر می گردد. یعنی در عمل آنچه مهم است توجه به تفاوت سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از نظر قانون است...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
تعریف شرکت تجاری و شرکت مدنی به زبان ساده

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

شرکت مدنی و مالکیت مشاع ؛ اوصاف ، ویژگی های اساسی و کاربردی

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

شرکت تجاری ؛ ویژگی ها و اوصاف کاربردی در مقایسه با شرکت مدنی

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

تعریف شرکت تجاری و شرکت مدنی به زبان ساده

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

شرکت مدنی و مالکیت مشاع ؛ اوصاف ، ویژگی های اساسی و کاربردی

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

شرکت تجاری ؛ ویژگی ها و اوصاف کاربردی در مقایسه با شرکت مدنی

شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است....

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
مهریه ، روش تعیین و تغییر آن بعد از عقد

تغییر مهریه بعد از عقد ، از جمله موضوعاتی است که گاهی پشیمانی شخص را به دنبال دارد. تعریف مهریه و روش تعیین آن به مشخص شدن روش موثر تغییر آن کمک می کند زیرا...

افزایش مهریه بعد از عقد در رویه قضایی

رویه قضایی در خصوص افزایش مهریه بعد از عقد ، با تصور عمومی در این خصوص کمی متفاوت است. برخی از زوجین بدون توجه به ماهیت حقوقی مهریه در سند ازدواج با ...

اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد ، دلایل و رویه قضایی

اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد در رویه قضایی با دلایل مختلف ممکن است. البته این که دلیل اثبات این ادعا ، شهادت شهود ، سند رسمی یا سند عادی باشد ، در تصمیم دادگاه ...

مهریه ، روش تعیین و تغییر آن بعد از عقد

تغییر مهریه بعد از عقد ، از جمله موضوعاتی است که گاهی پشیمانی شخص را به دنبال دارد. تعریف مهریه و روش تعیین آن به مشخص شدن روش موثر تغییر آن کمک می کند زیرا...

افزایش مهریه بعد از عقد در رویه قضایی

رویه قضایی در خصوص افزایش مهریه بعد از عقد ، با تصور عمومی در این خصوص کمی متفاوت است. برخی از زوجین بدون توجه به ماهیت حقوقی مهریه در سند ازدواج با ...

اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد ، دلایل و رویه قضایی

اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد در رویه قضایی با دلایل مختلف ممکن است. البته این که دلیل اثبات این ادعا ، شهادت شهود ، سند رسمی یا سند عادی باشد ، در تصمیم دادگاه ...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
گواهی سوء پیشینه کیفری چیست؟

گواهی سوء پیشینه کیفری مدرکی است که بیانگر سابقه موثر کیفری شخص است. گرچه مطابق اصول و مبانی قانونی از جمله اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است ...

فروش مال غیر ( انتقال مال غیر ) بدون مجوز قانونی

فروش ( انتقال ) مال غیر ، از جرائمی است که احتمال دارد هر سه طرف آن متهم و مجازات شوند. یعنی ممکن است علاوه بر فروشنده ( انتقال دهنده ) ، انتقال گیرنده ( خریدار ) و حتی ..

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، کلیدی و تعیین کننده است. همین عنصر علم و عمد است که این جرم را از « معامله فضولی » جدا می کند. در واقع از شرایط ...

نقش سوء نیت انتقال گیرنده و مالک در جرم انتقال مال غیر

نقش سوء نیت انتقال گیرنده ( خریدار ) و مالک در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، تعیین کننده است اما نه در مورد فروشنده ( انتقال دهنده ) ملک ، بلکه در مورد خود انتقال گیرنده...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
فروش مال غیر ( انتقال مال غیر ) بدون مجوز قانونی

فروش ( انتقال ) مال غیر ، از جرائمی است که احتمال دارد هر سه طرف آن متهم و مجازات شوند. یعنی ممکن است علاوه بر فروشنده ( انتقال دهنده ) ، انتقال گیرنده ( خریدار ) و حتی ..

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، کلیدی و تعیین کننده است. همین عنصر علم و عمد است که این جرم را از « معامله فضولی » جدا می کند. در واقع از شرایط ...

نقش سوء نیت انتقال گیرنده و مالک در جرم انتقال مال غیر

نقش سوء نیت انتقال گیرنده ( خریدار ) و مالک در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، تعیین کننده است اما نه در مورد فروشنده ( انتقال دهنده ) ملک ، بلکه در مورد خود انتقال گیرنده...

فروش مال غیر ( انتقال مال غیر ) بدون مجوز قانونی

فروش ( انتقال ) مال غیر ، از جرائمی است که احتمال دارد هر سه طرف آن متهم و مجازات شوند. یعنی ممکن است علاوه بر فروشنده ( انتقال دهنده ) ، انتقال گیرنده ( خریدار ) و حتی ..

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، کلیدی و تعیین کننده است. همین عنصر علم و عمد است که این جرم را از « معامله فضولی » جدا می کند. در واقع از شرایط ...

نقش سوء نیت انتقال گیرنده و مالک در جرم انتقال مال غیر

نقش سوء نیت انتقال گیرنده ( خریدار ) و مالک در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، تعیین کننده است اما نه در مورد فروشنده ( انتقال دهنده ) ملک ، بلکه در مورد خود انتقال گیرنده...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
خسارت تأخیر تأدیه چه تفاوتی با « ربا » دارد ؟

حقیقت این است که بین « خسارت تأخیر تأدیه » و « ربا » تفاوت اساسی وجود دارد. به همین دلیل است که مطابق قانون « ربا » جرم محسوب می شود ولی مطالبه « خسارت تأخیر تأدیه » قانونی است.

شرط خسارت تأخیر تأدیه و ارتباط آن با « ربا »

همانطور که در مقاله قبل گفته شد در مورد مشروعیت ( شرعی و قانونی بودن ) شرط خسارت تأخیر تأدیه و ارتباط آن با « ربا » اختلاف نظر است. در ادامه بحث یادآوری چند نکته تحت عنوان منشأ شبهه ...

خسارت تأخير در تأديه ؛ بررسی زیانبار بودن تأخير در تأديه

براي تبیین دقیق خسارت بودن ( زیانبار ) بودن تأخير در تأديه دین لازم است مفهوم كلمه «خسارت» و عبارت «خسارت تأخير در تأديه» بررسی شود. در مقام بيان مفهوم «خسارت» گفته شده است ...

رابطه خسارت تأخير تأديه و ربا از ديدگاه فقها

در ادامه بحث مقالات قبلی و برای شناخت تفاوت ربا از خسارت تأخیر تأدیه لازم است رابطه خسارت تأخير تأديه و ربا از دیدگاه فقها ، قانونگذار و حقوقدانان تفکیک شود. موضوع این مقاله ...

خسارت تأخیر تأدیه و ربا در قانون، قبل و بعد از انقلاب

حکم قانون در مورد خسارت تأخیر تأدیه و ربا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب کمی متفاوت است. در این مقاله دیدگاه قانون گذار در دو دوره زمانی مذکور بطور جداگانه تبیین شده است.

حقوقدانان و رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا

در ادامه مقاله قبل، در مقاله پیش رو به بررسی نظر حقوقدانان مشهور (دكتر كاتوزيان ، دكتر جعفری لنگرودی و دكتر شهيدی) پیرامون رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا بررسی می گردد.

فقها و خسارت تاخیر تادیه

قبل از بیان دیدگاه فقها و بزرگان حوزه در مورد شرط خسارت تأخير تأديه ، توجه به این مطلب که در مقالات پیشین هم مورد اشاره واقع شد، لازم است که منشاء بدهی (دین)، ممكن است ...

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

نقد و بررسی آرای محاکم نقش سازنده و بی بدیلی در غنای رویه قضایی و حقوق هر کشور ایفا می کند در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای دارای سیستم حقوق عرفی مانند انگلیس یکی از...

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق...

Judicial Precedent, Trade Name & Trade Mark

The difference between “trade name” and “trademark”, according to legal systems, is completely obvious.
Also, according to regulations

صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی

در اين مقاله به منظور تبيين قلمرو اراده درخصوص يكي از اساسي ترين موضوعات مربـوط، به داوري حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي براي، رجوع به داوري تجـارت بـين الملـل مورد مطالعه ..

مقالات قبل
مقالات بعد
Shadow
Slider
حقوق چیست؟

حقوق مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی است تا روابط اجتماعی آنان را در زمینه­‌های گوناگون تنظیم نماید. مشاور حقوقی کسی است که این قواعد را به خوبی می‌شناسد و آثار و احکام آن را می‌داند.

حقوق خانواده چیست؟ دفتر وکالت و داوری علمی

حقوق خانواده مجموعه قواعد حاکم بر روابط خانوادگی است. هدف اصلی این قواعد تنظیم روابط اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر است. مشاور حقوقی خانواده کسی است که شناخت دقیقی نسبت به قواعد و مقررات حاکم بر ...

حقوق قراردادها چیست؟

حقوق قراردادها مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط قراردادی اشخاص است با هدف تنظیم توافقات و روابط قراردادی آنها به گونه ای که برای طرفین احساس «بُرد بُرد» حاصل شود. مشاور حقوقی قراردادها کسی است که ...

حقوق چیست؟

حقوق مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی است تا روابط اجتماعی آنان را در زمینه­‌های گوناگون تنظیم نماید. مشاور حقوقی کسی است که این قواعد را به خوبی می‌شناسد و آثار و احکام آن را می‌داند.

حقوق خانواده چیست؟ دفتر وکالت و داوری علمی

حقوق خانواده مجموعه قواعد حاکم بر روابط خانوادگی است. هدف اصلی این قواعد تنظیم روابط اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر است. مشاور حقوقی خانواده کسی است که شناخت دقیقی نسبت به قواعد و مقررات حاکم بر ...

حقوق قراردادها چیست؟

حقوق قراردادها مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط قراردادی اشخاص است با هدف تنظیم توافقات و روابط قراردادی آنها به گونه ای که برای طرفین احساس «بُرد بُرد» حاصل شود. مشاور حقوقی قراردادها کسی است که ...

مقالات قبل
مقالات بعد
Shadow
Slider
آیا وکیل دادگستری با وکالت مدنی متفاوت است؟

وکالت یکی از اقسام قراردادهاست که در قانون مدنی تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید».

وکالت رسمی چه کاربردها و محدودیت هایی دارد؟

کاربرد اصلی وکالت رسمی در مواردی است که شخصی به هر دلیلی نتواند یا نخواهد برخی امورحقوقی خود را شخصاً انجام دهد. مثلاً شخصی که در خارج از کشور است بخواهد...

وکیل دادگستری چه تفاوتی با وکیل پایه یک دارد؟

به لحاظ قانونی کارآموز وکالت دادگستری هم وکیل دادگستری است اما نه وکیل پایه یک. مهمترین تفاوتی که کارآموز وکالت با وکیل پایه یک دادگستری دارد مربوط...

آیا وکیل دادگستری با وکالت مدنی متفاوت است؟

وکالت یکی از اقسام قراردادهاست که در قانون مدنی تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید».

وکالت رسمی چه کاربردها و محدودیت هایی دارد؟

کاربرد اصلی وکالت رسمی در مواردی است که شخصی به هر دلیلی نتواند یا نخواهد برخی امورحقوقی خود را شخصاً انجام دهد. مثلاً شخصی که در خارج از کشور است بخواهد...

وکیل دادگستری چه تفاوتی با وکیل پایه یک دارد؟

به لحاظ قانونی کارآموز وکالت دادگستری هم وکیل دادگستری است اما نه وکیل پایه یک. مهمترین تفاوتی که کارآموز وکالت با وکیل پایه یک دادگستری دارد مربوط...

مقالات قبل
مقالات بعد
Shadow
Slider
رای داوری چطور ابلاغ و اجرا می‌شود؟ -1

نحوه ابلاغ و اجرای رای داور ، اولین سوالی است که برای طرفین قرارداد یا موافقت نامه داروی پیش می آید. آنان می خواهند بدانند اگر به جای دادگاه به داوری رجوع کنند آیا رای داور قابل اجرا خواهد بود؟

اجرای رای داوری جه موانعی دارد؟ - 1

گفته شد که ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. تا جایی که قانون با لحن آمرانه دادگاه را مکلف به صدور اجراییه کرده است. آنجا که در ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته ...

رای داوری چطور ابلاغ و اجرا می‌شود؟ -2

گفته شد که ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. تا جایی که قانون با لحن آمرانه دادگاه را مکلف به صدور اجراییه کرده است. آنجا که در ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: ...

متن شرط ( بند ) داروی در قرارداد

متن شرط ( بند ) داوری در قرارداد ، فوق العاده مهم است. زیرا در واقع ، این شرط ( بند ) ، سنگ بنای داروی است. البته انتخاب داوری برای حل و فصل اختلافات منحصر به شرط داوری نیست...

شرط ( بند ) « داوری سازمانی » در قرارداد

شرط ( بند ) داوری « سازمانی» در هر قراردادی باید متناسب با همان قرارداد باشد. زیرا شرط داوری ، سنگ بنای داوری است. بنابراین در هنگام نوشتن شرط داوری لازم است...

شرط ( بند ) داوری « موردی » در قرارداد

شرط ( بند ) داوری « موردی » برای بسیاری از قراردادهای کوچک و بزرگ داخلی مناسب است. از جهت حقوقی معمولاً طرفین محدودیتی در انتخاب داور یا نوع داوری...

آیا رای داوری قطعی است؟

قطعیت رای داوری یکی از مزیت های اصلی داوری است. در حقوق داخلی اهمیت این مزیت دو چندان است. زیرا یکی از مهمترین دلایل تمایل اشخاص به داوری ، سرعت در رسیدگی و قطعیت رای است.

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق...

صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی

در اين مقاله به منظور تبيين قلمرو اراده درخصوص يكي از اساسي ترين موضوعات مربـوط، به داوري حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي براي، رجوع به داوري تجـارت بـين الملـل مورد مطالعه...

نمونه لایحه درخواست ابطال رأی داوری داخلی

مبنای اصلی جهات ابطال رأی داوری داخلی در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در این متن، نمونه لایحه درخواست ابطال برای رأی داوری داخلی نوشته شده است. لایحه نمونه ذیل ...

مقالات قبل
مقالات بعد
Shadow
Slider

Load More

نویسندگان مطالب حقوقی سایت
(به ترتیب تعداد مقالات منتشر شده)

دکتر حسین علمی

طاهره راستگو

آقای دکتر احسنی فروز

دکتر احسنی افروز

دکتر مرتضی شهبازی نیا

دکتر مرتضی شهبازی نیا

دکتر محمد عیسائی تفرشی

دکتر محمد عیسائی تفرشی

محمد حسن صادقی مقدم

دکتر محمد حسن صادقی مقدم