مقالات داوری

مقالات داوری

رای داوری چطور ابلاغ و اجرا می‌شود؟ -1

نحوه ابلاغ و اجرای رای داور ، اولین سوالی است که برای طرفین قرارداد یا موافقت نامه داروی پیش می آید. آنان می خواهند بدانند اگر به جای دادگاه به داوری رجوع کنند آیا رای داور قابل اجرا خواهد بود؟

اجرای رای داوری جه موانعی دارد؟ - 1

گفته شد که ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. تا جایی که قانون با لحن آمرانه دادگاه را مکلف به صدور اجراییه کرده است. آنجا که در ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته ...

رای داوری چطور ابلاغ و اجرا می‌شود؟ -2

گفته شد که ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. تا جایی که قانون با لحن آمرانه دادگاه را مکلف به صدور اجراییه کرده است. آنجا که در ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: ...

متن شرط ( بند ) داروی در قرارداد

متن شرط ( بند ) داوری در قرارداد ، فوق العاده مهم است. زیرا در واقع ، این شرط ( بند ) ، سنگ بنای داروی است. البته انتخاب داوری برای حل و فصل اختلافات منحصر به شرط داوری نیست...

شرط ( بند ) « داوری سازمانی » در قرارداد

شرط ( بند ) داوری « سازمانی» در هر قراردادی باید متناسب با همان قرارداد باشد. زیرا شرط داوری ، سنگ بنای داوری است. بنابراین در هنگام نوشتن شرط داوری لازم است...

شرط ( بند ) داوری « موردی » در قرارداد

شرط ( بند ) داوری « موردی » برای بسیاری از قراردادهای کوچک و بزرگ داخلی مناسب است. از جهت حقوقی معمولاً طرفین محدودیتی در انتخاب داور یا نوع داوری...

آیا رای داوری قطعی است؟

قطعیت رای داوری یکی از مزیت های اصلی داوری است. در حقوق داخلی اهمیت این مزیت دو چندان است. زیرا یکی از مهمترین دلایل تمایل اشخاص به داوری ، سرعت در رسیدگی و قطعیت رای است.

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق...

صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی

در اين مقاله به منظور تبيين قلمرو اراده درخصوص يكي از اساسي ترين موضوعات مربـوط، به داوري حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي براي، رجوع به داوري تجـارت بـين الملـل مورد مطالعه...

نمونه لایحه درخواست ابطال رأی داوری داخلی

مبنای اصلی جهات ابطال رأی داوری داخلی در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در این متن، نمونه لایحه درخواست ابطال برای رأی داوری داخلی نوشته شده است. لایحه نمونه ذیل ...

مقالات قبل
مقالات بعد
Shadow
Slider

درباره نویسنده

Avatar

دفتر وکالت

دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید