مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

نقد و بررسی آرای محاکم نقش سازنده و بی بدیلی در غنای رویه قضایی و حقوق هر کشور ایفا می کند در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای دارای سیستم حقوق عرفی مانند انگلیس یکی از...

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق...

Judicial Precedent, Trade Name & Trade Mark

The difference between “trade name” and “trademark”, according to legal systems, is completely obvious.
Also, according to regulations

صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی

در اين مقاله به منظور تبيين قلمرو اراده درخصوص يكي از اساسي ترين موضوعات مربـوط، به داوري حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي براي، رجوع به داوري تجـارت بـين الملـل مورد مطالعه ..

مقالات قبل
مقالات بعد
Shadow
Slider

درباره نویسنده

Avatar

دفتر وکالت

دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید